Skip to content
Sadržaj

Zadaci


Pojam zadataka od strane učitelja odnosi se na niz aktivnosti koje učitelj planira i provodi u razredu s ciljem poticanja učenja i razvoja vještina učenika. Ti zadaci mogu uključivati ​​individualne zadatke, zadatke u grupi ili timski rad, kao i projekte, prezentacije, pisanje radova, eksperimente, istraživanje, diskusije i druge aktivnosti. Učitelj može koristiti zadatke kao sredstvo za procjenu znanja učenika, praćenje njihovog napretka i razumijevanje potreba učenika. Također, zadaci mogu biti prilagođeni različitim stilovima učenja i potrebama pojedinog učenika.

Postoji više funkcija i pregleda vezanih uz zadatke. Neki od njih su: popis svih zadataka, dodavanje zadataka i moji zadaci.

Da bi se došlo do zadataka na platformi Tasky Study, potrebno je selektirati tab Zadaci te odabrati jednu od opcija koja se pojavi u padajućem izborniku. Kao što je već spomenuto te se opcije odnose na prikaz svih zadataka, na dodavanje zadataka i na popis mojih zadataka. Prikazano na slici ispod.


Tasky

Selekcija zadataka