Skip to content
Sadržaj

Moji zadaci


Moji zadaci su svi oni zadaci koje je kreirao korisnik, odnosno učitelj. Ovdje su prikazani samo zadaci koji su kreirani od strane korisnika koji je prijavljen na sustav. Vidljv je cijeli popis tih zadataka.

Da bi se došlo do prikaza Moji zadaci potrebno je odabrati tu stranicu iz padajućeg izbornika Zadaci koji se nalazi na navigaciji. Prikazano na slici ispod.


Tasky

Selekcija Moji zadaci


Kada je ta opcija odabrana, otvori se stranica s popisom zadataka te s popisom favorita što je vidljivo na slici ispod.


Tasky

Moji zadaci

Moji kreirani zadaci

Kod poglavlja, odnosno dijela Moji kreirani zadaci, kao što je već spomenuto, nalaze se oni zadaci koje je korisnik kreirao, odnosno nalazi se popis samo njegovih zadataka. Vidljivo na slici ispod.


Tasky

Poglavlje Moji zadaci

Moji favoriti

Favorit, kada se koristi u kontekstu digitalne tehnologije, odnosi se na funkciju koja omogućava korisnicima da označe određene sadržaje kao svoje "omiljene". Ova značajka omogućuje korisnicima da brzo pristupe sadržajima koje vole ili često koriste, bez potrebe da ih svaki put ponovo traže. Prema tome, pratforma Tasky Study, omogućava korisniku da favorizira zadatke kako bi mu bili lakše dostupni i vidljivi.


Tasky

Moji favoriti


Kada korisnik još nije odabrao zadatke koje će favorizirat, tada je dio tog poglavlja prazan, ali se javlja poruka unutar koje se nalazi gumb Otvori sve zadatke. Vidljiva je razika između Moji favoritit i Moji zadaci, a to je:

  • Moji favoriti -> popis svih favoriziranih zadataka, uključujući i onih koji imaju druge kreatore, odnosno vlaksnike
  • Moji zadaci -> popis zadataka samo od korisnika koji je trenutno prijavljen i koji su u njegovom vlasništvu

Da bi se neki zadatak mogao dodati u favorite, potrebno je klikunut na zvijezdicu koja se nalazi u gornjem desnom kutu kod zadatka.


Tasky

Prikaz zvijezdice


Kada neki zadatak, iz popisa zadataka, nije dodan u favorite, tada će zvijezdica biti sive boje. Kada se neki zadatak želi staviti u favorite, klikom na tu zvijezdicu, ona mijenja boju u žutu i postavlja se u popis favorita. Prikazano na slici ispod.


Tasky

Prikaz zvijezdice u favoritu


Ako korisnik želi maknuti zadatak iz favorita, mora ponovo kliknuti na zvijezdicu, ovog puta na žutu. Nakon toga zvijezdica postaje siva i zadatak se miće iz popisa favorita