Skip to content
Sadržaj

Zadaće


Pojam zadaće od strane učitelja obuhvaća zadatke koje učitelj daje učenicima izvan učionice, s ciljem da učenici dodatno vježbaju i utvrde gradivo koje su naučili u školi. Zadaće mogu biti usmjerene na različite aspekte gradiva, ovisno o potrebama učenika, kao što su pisanje, čitanje, matematika, znanost, društvene znanosti itd. Učitelj može zadati zadaće kao individualne zadatke ili kao zadatke za rad u grupi, te može koristiti zadaće kao sredstvo za procjenu znanja učenika i praćenje njihovog napretka.

Da bi korisnik došao da stranice Zadaće potrebno je selektirati taj pojam na navigaciji. Način na koji se to radi je da se mišem dođe na riječ Zadaće te se odabere jedna od mogućih opcija. Postoje dvije opcije, a to su kreirane zadaće i dodaj zadaću.