Skip to content
Sadržaj

Svi zadaci


Pojam svi zadaci obično se koristi u kontekstu rješavanja problema ili zadataka u određenoj situaciji, kao što su školski zadaci. Svi zadaci se odnose na sve zadatke koji su predstavljeni u određenoj situaciji ili na listi zadataka, bez obzira na vrstu zadatka ili njegovu složenost. U nekim slučajevima, svi zadaci mogu se odnositi i na sve zadatke koje netko ima na svojem popisu zadataka za određeni dan, tjedan ili mjesec. Rješavanje svih zadataka obično je cilj koji treba postići kako bi se osigurala produktivnost ili postizanje ciljeva u određenoj situaciji.

Na slici ispod, prikazan je način na koji se odabire opcija, odnosno funkcionalnost prikaza svih zadataka.


Tasky

Odabir Svi zadaci


Kada se otvori tab svi zadaci na stranici se pojavljuje popis svih zadataka za sve predmete i razrede. Da bi se odabrali zadaci koji pripadaju nekoj specifičkoj kategoriji, potrebno je odabarati opcije iz padajućih izbornika prema kategoijama.


Tasky

Popis zadataka


Na slici iznad, vidljiv je popis zadataka koji su trenutno dostupni i to prema svim kategorijama. Korisnik ima mogućnost odabrati prikaz zadataka prema kategorijama:

KATEGORIJE

Predmet

-> korisnik iz padajućeg izbornika odabire predmet za koji želi vidjeti zadatke

Razred

-> korisnik iz padajućeg izbornika odabire razred za koji želi vidjeti zadatke

Poglavlje

-> korisnik iz padajućeg izbornika odabire poglavlje za koje želi vidjeti zadatak

!! NAPOMENA !! -> da bi korisnik odabrao poglavlje, prvo mora odabarti predmet i razred

Vrsta

-> korisnik iz padajućeg izbornika može odabrati vrstu zadatka

  • Pitanje-odgovor
  • Višestruko pitanje - 1 točan
  • Višestruko pitanje - više točnih
  • Esejski

Težina

-> korisnik iz padajućeg izbornika može odabrati težinu zadatka (težina ide od 1 do 5, gdje je 5 najteži zadatak) :::

Na slici ispod prikazan je ispis zadataka kada su odabrane kategorije:

  • Predmet -> Matematika
  • Razred -> 1.
  • Poglavlje -> Brojevi od 1 do 5
  • Vrsta -> Pitanje - odgovor
  • Težina -> 1

Tasky

Primjer popisa zadataka sa odabranim kategorijama


NAPOMENA

Korisnik može odabrati jednu ili više opcija, odnosno filtera za prikaz zadataka. Nije nužno da moraju biti odabrane sve opcije. Isto tako, da bi se zadaci prikazali prema poglavljima, potrebno je prvo odabrati predmet i razred.

Prikaz zadataka prema tipu

Unutar ovog poglavlja, bit će prikazano kako svaki pojedini zadatak izgleda nakon što je kreiran i otvoren. Da bi se neki zadatak otvorio, potrebno je kliknutni na zeleni gumb Otvori koji se nalazi unutar kvadrata za taj zadatak. Taj je gumb vidljiv na prethodnoj slici. Kada se zadatak otvori, ima dosta vidljivih novih podataka. Zbog toga, napravljena je podjela prema tipu zadatka.

Svi zadaci u principu imaju jedan prvi dio pod sekcijom Detalji zadatka. Taj se prvi dio odnosi na to da je za svaki tip zadatka naveden njegov naziv, razred, predmet, poglavlje, vrsta zadatka (odnosno tip), autor, težina zadatka i statistika. Prikazano na slici ispod.


Tasky

Prikaz detalja zadatka


Statistika zadatka prikazuje koliko je neki zadatak "omiljen" od strane ostalih korisnika platforme. Postoje dvije opcije. Prva je da se pritisne 😃, a druga je da se pritisne 😦.


NAPOMENA Jedan korisnik može odabrati samo jednu opciju, znači ili 😃 ili 😦. Istovremno ne mogu biti pritisnute obje.


Kada se pritisne smajli, tada se on pretvori u zelenu boju te je ispod prikazan broj osoba kojima se taj zadatak sviđa. Vidljivo na slici ispod.


Tasky

Prikaz 😃


Kada se pritisne tužko, tada se on oboji u crvenu boju i poveća se broj osoba kojima se taj zadatak ne sviđa. Prikazano na slici ispod.


Tasky

Prikaz 😦


Pitanje i odgovor

Kod tipa pitanje i odgovor, u odnosu na druge tipove zadataka, razlika je u tome što pod vrsta zadatka piše Pitanje-odgovor, te je naveden tekst toga zadatka i moguća rješenja. Prikazano na slici ispod.


Tasky

Prikaz prvog tipa zadatka


Detaljnije objašnjenje načina funkcioniranja tog tipa i način na koji se ovaj tip zadatka kreira vidljiv je na kreiraj zadatak - pitanje i odgovor

Višestruki odgovor s jednim točnim

Kod ovog tipa zadatka, razlika u odnosu na prethodni je ta, što osim teksta zadatka i rješenja ima i dio gdje su napisana ponuđena rješenja. Od tih ponuđenih rješenja, samo je jedno točno. Prikazano na slici ispod.


Tasky

Prikaz drugog tipa zadatka


Detaljnije objašnjenje načina funkcioniranja tog tipa i način na koji se ovaj tip zadatka kreira vidljiv je na kreiraj zadatak - višestruki odgovor s jednim točnim

Višestruki odgovor s više točnih

Kod ovog tipa zadatka, postoji tekst zadatka, ponuđena rješenja i rješenja. Ovdje je razlika, u tome što kod rješenja, može biti jedno ili više točnih. Prikazano na slici ispod.


Tasky

Prikaz trećeg tipa zadatka


Detaljnije objašnjenje načina funkcioniranja tog tipa i način na koji se ovaj tip zadatka kreira vidljiv je na kreiraj zadatak - višestruki odgovor s više točnih

Esejski

Posljednji tip zadatka koji je trenutno implementiran je esejski tip. Kod ovog tipa je razlika u tome što nema točnih rješenja, nego se mogu dati neke smjernice kako napisati i sastaviti odgovor za ovaj tip zadatka. Također, uz to postoji tekst zadatka koji je obavezan, a u ovom primjeru na slici stavljeni su i hintovi za učenike. Prikazano na slici ispod.


Tasky

Prikaz četvrtog tipa zadatka


Detaljnije objašnjenje načina funkcioniranja tog tipa i način na koji se ovaj tip zadatka kreira vidljiv je na kreiraj zadatak - esejski