Skip to content
Sadržaj

Zadaci


Svrha zadataka unutar zadaća za učenike je da pomognu učenicima da:

  • utvrde i primijene gradivo koje su naučili u školi
  • razviju kritičko mišljenje i rješavanje problema,
  • razviju vještine samostalnog učenja,
  • razviju navike učenja i organizacije vremena,
  • pripreme se za buduće ispite i životne situacije.

Također, zadaci u zadaćama mogu biti prilagođeni individualnim potrebama učenika i mogu se koristiti za procjenu njihovog znanja i napretka.