Skip to content
Sadržaj

Spremljeni zadaci


Pojam spremljeni zadaci odnosi se na sve zadatke koji su favorizirani od strane nekog učenika. Ako učenik smatra da je neki zadatak dobar i koristan, on ga može označiti u popisu svih zadataka i dodati ga u favorite koji tada označavaju te spremljene zadatke.

Način na koji učenik može doći do stranice Spremljeni zadaci je taj da iz navigacijske trake odabere opciju spremljeni zadaci. Ta se opcija odabire klikom miša i kada je ona odabrana, podcrtana je crvenom bojom. Prikazano na slici ispod.


Tasky

Pregled spremljenih zadataka


Nakon odabira te opcije, otvara se nova stranica, koja je u početku prazna, ako učenik još nema favorita. Ako je taj slučaj u pitanju, javlja se tekstualna poruka za dodavanje favorita iz svih zadataka. To je ujedno i prečac kako dodati zadatke. Klikon na plavi gumb Otvori sve zadatke otvara se stranica sa svim zadacima. O svim zadacima detaljnije na svi zadaci. Na slici ispod, prikazana je stranica za spremljene zadatke dok zadataka još nema.


Tasky

Pregled spremljenih zadataka


Način na koji se dodaju zadaci u spremljene zadatke, odnosno u moje favorite, je da se klikne na zvjezdicu koja se nalazi u gornjem desnom kutu za zadatak. Ako neki zadatak nije dodan u favorite, odnosno nije spremljen u spremljene zadatke, tada je ta zvjezdica sive boje. Klikom na nju, ona postaje žute boje te se taj zadatak smješta u spremljene zadatke, odnosno u moje favorite. Na slici ispod, vidljivo je da je, iz popisa svih zadataka, zadatak koji se nalazi na desnoj strani, smješten u favorite, odnosno u spremljene zadatke, dok onaj s lijeve strane nije. To je vidljivo prema boji zvjezdice.


Tasky

Smještanje zadataka u spremljene zadatke


Kao što je već spomenuto, nakon što je zadatak označen kao favorit, on se prebacuje u spremljene zadatke. Na slici ispod, prikazano je kako stranica izgleda nakon što su zadaci prebačeni u spremljene zadatke.


Tasky

Popis zadataka kod moji favoriti


Svaki od tih zadataka, može biti detaljnije prikazan tako da se klikne na zeleni gumb Otvori, ali o tome više u poglavlju svi zadaci - detalji zadataka